เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไลท์ อินโนวา จำกัด | Lite Innova Co., ltd.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน งานทำพื้น PU, EPOXY, Liquid floor-hard PMMA โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และงานติดตั้งระบบไฟแอลอีดี (LED Lighting) สถานที่ราชการต่าง ๆ และบริการด้านงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานระบบไฟฟ้า

โดยทางเราจะมุ่งเน้น ในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานเป็นหลัก รวมทั้งการบริการลูกค้า และการช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาในการทำงานไปพร้อม ๆ กัน นอกจากผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวแล้ว ทางเรายังมีทีมงานผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมที่จะติดตั้งงานให้ท่านได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน